apua aikuisten neurologiseen kuntoutukseen

Aikuisneurologinen kuntoutus

Neurologisiin oireisiin kuuluvat keskus- ja ääreishermoston sairaudet, poikkeavuudet ja vammat, sekä erilaiset aivo- ja selkäydinvammat sekä lihassairaudet. Ne ovat tyypillisesti parantumattomia, pitkäaikaisia ja toimintakykyä alentavia sairauksia. Aikuisneurologinen kuntoutus on hoitolaitoksessamme vahvana erikoisosaamisena, jonka tavoitteena on toimintakyvyn parantaminen ja tätä kautta elämänlaadun sekä -hallinnan paraneminen. Fysioterapeuttimme ovat erikoistuneet vaikeisiinkin neurologisiin ongelmiin. Jatkuvan kouluttautumisen (mm. Bobath ja Lyko) sekä hyvän yhteistyön ansiosta asiakas saa varmasti laadukasta ja monipuolista kuntoutusta niin kotona, hoitolaitoksessa kuin altaallakin.

Meillä on voimassa olevat sopimukset Kelan, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, sekä Oulun ja ympäristökuntien kanssa vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta.