Etusivu » Palvelut » Allas­te­rapia

Allas­te­rapia

Allas­te­ra­piassa käytetään hyväksi veden vastusta ja kehoa kannat­te­levia ominai­suuksia. Vesi antaakin aivan erilaisen lähes­ty­mis­tavan fysio­te­ra­piaan. Fysioterapia voidaan toteuttaa altaalla kenelle tahansa, mutta erityi­sesti siitä hyötyvät kipua­siakkaat, neuro­lo­giset kuntou­tujat ja lapset sekä asiakkaat, jotka kärsivät tapaturmien jälki­ti­loista.

Käytämme veden ominai­suuksia hyväk­semme niiden asiak­kaiden kanssa, jotka pitävät ja hyötyvät vedessä liikku­mi­sesta.

Vesi on elementtinä hyvin hoitava.