Etusivu » Palvelut » Elekt­ro­te­rapia

Elekt­ro­te­rapia

Elekt­ro­te­rapia tarkoittaa sähkö­hoi­to­laitteen avulla suori­tet­tavia hoitoja, jotka voidaan jakaa kiputiloja lievit­täviin- ja kudos­vau­rioita paran­taviin hoitoihin.

Sitä voidaan hyödyntää sekä akuutin että kroonisen kivun hoidossa ja heiken­ty­neiden lihasten aktivoi­mi­sessa.

Elekt­ro­te­ra­pialla voidaan vaikuttaa kipuviestien kulkuun hermos­tossa, lihasten supis­tu­miseen ja kudosten aineen­vaih­duntaan. Sitä käytetään esimer­kiksi kipujen- ja tuleh­dus­ti­lojen hoitoon, turvotuksen poistoon, kolmois­her­mo­särkyyn, CRPS:ään ja perifee­risiin hermo­hal­vauksiin. Oulun­seudun Fysio­te­ra­pialla on käytössä TENS-, DIDY-, IF-, ja sähköär­sy­tys­hoito.