Etusivu » Palvelut » Hieronta

Hieronta

Hieron­nalla tarkoi­tetaan hoito­tar­koi­tuk­sessa suori­tettua kehon pehmeisiin kudoksiin kohdis­tettua manuaa­lista käsit­telyä.

Hierontaa käytetään lihasten rentout­ta­miseen ja kipujen lievit­tä­miseen.
Tutki­musten mukaan jo pelkästään kosketus rauhoittaa, vähentää stressiä, ärtynei­syyttä ja levot­to­muutta sekä parantaa keskit­ty­mis­kykyä ja unen laatua.

Hieronta käynnistää kuona-aineiden poistu­mista elimis­töstä, kiihdyttää veren­kiertoa ja aineen­vaih­duntaa, rentouttaa lihak­sistoa ja poistaa lihas­pe­räisiä jänni­tyksiä. Hieronta myös ennal­taeh­käisee venäh­dyksiä ja reväh­dyksiä.

Nämä käsit­telyt yhdis­tettynä fysio­te­ra­peut­tiemme käden­tai­toihin takaavat rentout­tavan ja hoitavan hieron­ta­ko­ke­muksen.