Etusivu » Palvelut » Kotikäynnit

Kotikäynnit

Voimme toteuttaa lähes kaikki palve­lumme myös kotikäyntinä Oulun ja sen ympäris­tö­kuntien alueella. Esimer­kiksi iäkkäillä asiak­kailla sekä vaikea­vam­mai­silla- ja neuro­lo­gi­silla kuntou­tu­jilla voi olla hankalaa tulla hoito­lai­tokseen, jolloin fysioterapia voidaan suorittaa asiakkaan kotona. Erityi­sesti lasten fysio­te­ra­peut­tinen kuntoutus toteu­tetaan monesti kotona, koska toimin­taym­pä­ristö on lapselle tuttu ja turval­linen.