Etusivu » Palvelut » Lantion­pohjan kuntoutus

Lantion­pohjan kuntoutus

Lantion­pohjan toimin­ta­häiriöt ovat yleisiä sekä miehillä että naisilla.

Lantion­pohjan toimin­ta­häi­riöitä, joita kuntou­tuk­sella voidaan hoitaa ovat lantion­pohjan lihasten vajaa tai yliak­tii­vinen toiminta sekä erilaiset kiputilat.
Tyypil­li­simpiä oireita ovat yliak­tii­vinen rakko ja virtsan­kar­kailu. Lantion­pohjan toimin­ta­häiriöt vaikut­tavat myös seksie­lämään.

Lantion­pohjan kuntou­tukseen erikois­tu­neiden fysio­te­ra­peut­tiemme hoito­me­ne­telmiä ovat lantion­pohjan hahmot­ta­misen ja toiminnan opettelu sekä lihas­voiman lisää­minen aktii­visen harjoit­telun ja sähkön avulla.

Käytös­sämme on lantion­pohjan lihas­voimaa mittaava EMG-laite sekä kipujen hoitoon ja harjoit­teluun hermos­ti­mu­laa­tio­laite, jonka asiakas saa harjoit­telun tueksi myös kotikäyttöön. Kotihar­joittelu pyritään liittämään ongel­ma­ti­lan­teisiin ja sitä kautta arkiru­tii­neihin.