Etusivu » Palvelut » Lymfa­te­rapia (turvotuksen hoito)

Lymfa­te­rapia (turvotuksen hoito)

Lymfa­te­rapia, eli LyKo-hoito tarkoittaa lymfa­hoidon kokonai­suutta, joka sisältää manuaa­lisen käsit­telyn lisäksi kompres­sio­si­dokset.

Lymfa­te­rapian tavoit­teena on elvyttää kehon imunes­te­kiertoa ja vähentää turvo­tusta.
Manuaa­linen lymfa­te­rapia elvyttää imusuonten toimintaa ja edistää imunesteen virtausta. Sen otteet ovat hyvin kevyitä ja rytmisiä tukien imusuonten omaa supis­tus­toi­mintaa. Hoitoon kuuluu olennaisena osana kompres­sio­si­dokset, jotka määrit­tävät arviolta 80 % hoidon loppu­tu­lok­sesta, sekä liike- ja ihonhoito. Lymfa­te­ra­piaan voi tulla myös ilman lääkärin lähetettä.

Turvo­tusta voi kertyä elimistöön esimer­kiksi kirur­gisten toimen­pi­teiden jälkeen, raskauden aikana tai syöpä­leik­kausten ja sädehoidon seurauksena. Lymfa­te­rapiaa voidaan käyttää myös osana sääri­haavan hoitoa sekä lievit­tämään reumasta, fibro­my­al­giasta tai tapatur­mista aiheu­tuvia oireita.