Etusivu » Palvelut » Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysisen fysioterapian tavoitteena on kokonaisvaltainen ihmisen toimintakyvyn edistäminen. Keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Tuntemukset kehossa vaikuttavat omaan mieleen ja toisaalta taas tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta.

Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jonka avulla asiakas saa selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja elämäänsä. Terapia mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen. Kuntoutuksessa huomioidaan myös hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle. Terapian tavoitteet muodostuvat aina asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan.

Oulunseudun Fysioterapiassa on kognitiivisen lyhytterapiakoulutuksen käyneitä terapeutteja, jotka jakavat osaamista muihin osa-alueisiin, kuten kipuhoitoihin, lymfaterapiaan, ravintovalmennukseen yms. erikoistuneiden terapeuttien kanssa.

Käytämme psykofyysistä fysioterapiaa apuna seuraaviin vaivoihin:

  • Mielenterveyden ongelmiin, kuten masennukseen, syömishäiriöihin tai paniikkioireisiin
  • Neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamiin toimintakykyhäiriöihin
  • Stressioireisiin, unettomuuteen, jännittyneisyyteen, ahdistuneisuuteen tai uupumukseen
  • Pitkittyneisiin kiputiloihin, kuten CRPS:ään
  • Vaikeuksiin perusliikkumisessa tai oman kehon tiedostamisessa
  • Traumasta tai post-traumaattisesta stressireaktiosta aiheutuviin fyysisiin oireisiin