Etusivu » Palvelut » Shockwave

Shockwave

Shockwave eli paine­aal­to­hoito on tehokas ja turval­linen hoito­me­ne­telmä, jossa kudoksiin kohdis­tetaan korkea­te­hoista radiaa­lista paine­aaltoa.

Tämän seurauksena kipua­lueen aineen­vaih­dunta lisääntyy ja kudoksen hapen­saanti paranee, jolloin parane­minen nopeutuu ja edistyy.

Shockwavea käytetään esimer­kiksi kipeän olkapään-, kalkkiol­kapään-, tennis- ja golfkyy­närpään-, plantaa­ri­fas­kiitin- eli kanta­luu­piikin-, akilles­jänteen kiputi­lojen-, hyppääjän- ja juoksijan polven-, penik­ka­taudin- ja jänne­kiin­ni­tys­ki­pu­tilan-, huonosti ja hitaasti luutuneen murtuman hoitoon. Tehokas erityi­sesti kroonisiin ja helposti kroonis­tuviin vaivoihin.

Shockwave kuuluu fysio­te­ra­piaan, joten voit saada shockwave-hoitoa valit­se­malla ajanva­rauk­ses­tamme palve­luksi fysio­te­rapian.