Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Oulunseudun Fysioterapia Oy (Y-tunnus: 2196690-4)
Kauppiaantie 1
90460 Oulunsalo

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Jarkko Auno
Puhelin +358 40 759 5569
Sähköposti jarkko.auno@osfysio.fi

REKISTERIN NIMI

Oulunseudun Fysioterapia Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Oulunseudun Fysioterapia Oy:n verkkokaupan asiakkaaksi tai tilannut verkkokaupasta tavaraa omalla nimellään.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Oulunseudun Fysioterapian verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen ja asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Oulunseudun Fysioterapian toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Oulunseudun Fysioterapian omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Oulunseudun Fysioterapian käytössä, paitsi luottohakemukseen, perintään, laskutukseen tai tuotteiden lähettämiseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Oulunseudun Fysioterapian sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Oulunseudun Fysioterapian salasanasuojatulla palvelimella.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja Oulunseudun Fysioterapia Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteriin on talletettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tätä varten hänen tulee ilmoittaa tiedon etsimiseksi tarpeelliset tiedot, sekä todistaa henkilöllisyytensä, sekä luovuttaa allekirjoitettu pyyntö saada nähtäväkseen nämä tiedot. Esitettyään nämä dokumentit, saa esittäjä tiedokseen henkilötietolain 26 §:n luettelemat tiedot. Mikäli edellisestä tietojen tarkistuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, peritään tietojen antamisesta 50 euron korvaus.

Rekisteriseloste | Toimitusehdot