Palvelut

Oulun­seudun Fysioterapia tarjoaa laaduk­kaita ja kokonais­val­taisia
hoito­pal­ve­luita Oulussa ja sen lähia­lueilla.

Ammat­ti­tai­toisten fysio­te­ra­peut­tiemme työka­lu­pa­kista löytyy apu aina
niska­ki­vusta virtsan­kar­kailuun. Pyrimme hoitamaan oireen syyn, emme
pelkkää oiretta.

Olemme erikois­tuneet erilaisiin fysio­te­rapian osa-alueisiin kuten
Mc Kenzie MDT -menetelmään, lantion­pohjan- ja puren­tae­linten
fysio­te­ra­piaan sekä lasten ja aikuisten neuro­lo­giseen kuntou­tukseen.

Myös hieron­ta­pal­ve­lumme ovat fysio­te­ra­peutin toteut­tamia ja heidän
käden­tai­tonsa takaavat rentout­tavan ja hoitavan hieron­ta­ko­ke­muksen.

Lymfa­te­ra­pialla poistamme turvo­tusta ja painon­pu­do­tukseen apu löytyy
ravin­to­val­men­nuk­ses­tamme. Tarjoamme myös asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita ja
järjes­tämme liikun­ta­ryhmiä.

Pitkän kokemuksen, hyvän työil­ma­piirin, jatkuvan koulut­tau­tu­misen ja
tiedon sisäisen jakamisen avulla pystymme takaamaan palve­lui­demme
laadun ja hyvän hoito­tu­loksen.

Toteu­tamme palve­lui­tamme myös kotona, työpai­koilla ja uima-altaalla.

Kaikki hoito­kei­nomme perus­tuvat tieteeseen eikä palve­lu­tar­jon­nas­samme
ole uskomus­hoitoja.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!