Kokonais­val­taista fysio­te­rapiaa ihmiseltä ihmiselle

 

Olemme vuonna 1992 perus­tettu perhey­ritys.

Tarjoamme laaduk­kaita ja kokonais­val­taisia hoito­pal­ve­luita viidessä toimi­pis­teessä Oulussa ja sen lähia­lueilla.

Fysio­te­ra­piaan voit aina tulla myös suoraan ilman lääkärin lähetettä ja tarjoamme hoitoaikoja myös arki-iltaisin ja lauan­taisin.

Meiltä löytyy laaja erikois­tu­minen fysio­te­rapian eri osa-alueisiin ja myös hieron­ta­pal­ve­lumme ovat fysio­te­ra­peutin toteut­tamia, joten heidän käden­tai­tonsa takaavat varmasti rentout­tavan ja hoitavan hieron­ta­ko­ke­muksen.

Toimin­taamme ohjaavat ihmisyyden kunnioit­ta­minen ja vastuul­lisuus. Pitkän kokemuksen, hyvän työil­ma­piirin, jatkuvan koulut­tau­tu­misen ja tiedon sisäisen jakamisen avulla pystymme takaamaan palve­lui­demme laadun ja hyvän hoito­tu­loksen.

Kaikki hoito­kei­nomme perus­tuvat tieteeseen ja pyrimme aina hoitamaan oireen syyn, emme pelkkää oiretta.

 

Varaa hoitoaika

08 521 1991
arkisin klo 8.00–15.30

Kokonais­val­taista fysio­te­rapiaa ihmiseltä ihmiselle

 

Olemme vuonna 1992 perus­tettu fysioterapia-alan perhey­ritys.

Tarjoamme laaduk­kaita ja kokonais­val­taisia hoito­pal­ve­luita viidessä toimi­pis­teessä Oulussa ja sen lähia­lueilla.

Fysio­te­ra­piaan voit aina tulla myös suoraan ilman lääkärin lähetettä ja tarjoamme hoitoaikoja myös arki-iltaisin ja lauan­taisin.

Meiltä löytyy laaja erikois­tu­minen fysio­te­rapian eri osa-alueisiin ja myös hieron­ta­pal­ve­lumme ovat fysio­te­ra­peutin toteut­tamia, joten heidän käden­tai­tonsa takaavat varmasti rentout­tavan ja hoitavan hieron­ta­ko­ke­muksen.

Toimin­taamme ohjaavat ihmisyyden kunnioit­ta­minen ja vastuul­lisuus. Pitkän kokemuksen, hyvän työil­ma­piirin, jatkuvan koulut­tau­tu­misen ja tiedon sisäisen jakamisen avulla pystymme takaamaan palve­lui­demme laadun ja hyvän hoito­tu­loksen.

Kaikki hoito­kei­nomme perus­tuvat tieteeseen ja pyrimme aina hoitamaan oireen syyn, emme pelkkää oiretta.

 

Apua vaivaan!

Tunnista vaiva ja löydä sinulle sopivin hoito­muoto.

Ajankoh­taista

Blogi

Turvotus aiheuttaa kipua

Oulun­seudun Fysio­te­ra­pialla työsken­te­le­vällä fysio­te­ra­peu­tilla Jenni Juntusella on jo 14 vuoden kokemus fysio­te­ra­peutin työstä. Puoli­toista vuotta sitten hän koulut­tautui lisäksi lymfa­te­ra­peu­tiksi. Lymfa­te­ra­pialla hoidetaan pinnal­lisia, solun ulkopuo­lisia turvo­tuksia…

Fysio­te­ra­peutin työ on ihmis­lä­heistä asiakas­pal­ve­lu­työtä

Olen ollut fysioterapeutti seitsemän vuotta. Päivän mittaan kohtaan kymmeniä ihmisiä: asiakkaat, heidän omaisensa, hoito­kotien henki­lö­kunta. Ihmisten kohtaa­minen on yksi tämän työn rikkauk­sista.

Monipuo­lista apua kipuun

Tilas­tojen mukaan noin 800 000 suoma­laista kärsii krooni­sesta kivusta ja 3 % väestöstä pitkä­ai­kai­sista kipuoi­reista. Noin miljoo­nalla suoma­lai­sella on nivel­rikkoa, selkä­ki­vuista kärsii myös lähes miljoona ihmistä ja niska­vaivoja on noin 600 000:lla.

Uskomus­hoidot ja Fysioterapia eivät ole sama asia

Fysioterapia ei ole uskon asia. Fysioterapia ei ole uskomus­hoitoa. Fysioterapia on tieteenala, jonka perustana on ihmisen anatomia, fysio­logia ja biome­ka­niikka. Fysioterapia perustuu ihmisen terveyden, liikku­misen ja toimin­ta­kyvyn tunte­miseen ja fysio­te­ra­piassa sovel­letaan monen eri tietee­nalan tutki­mus­tietoa.

Facebook

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Click here to Troubleshoot.